Іноземні університети-партнери

На сьогоднішній день факультет має діючі угоди про спільну науково-навчально-методичну діяльність з наступними зарубіжними вищими навчальними закладами:

 1. Технічним Університетом Габрово (Болгарія).
 2.  

 3. Магдебурзьким Університетом ім.Отто-фон Герике (Німеччина).
 4.  

 5. Технічний Університет м.Дрезден (Німеччина).
 6.  

 7. Інститут металорізальних верстатів Штутгартського університету
 8.  

 9. Технічним університетом «Люблінська політехніка» (Польща).
 10.  

 11. Технічним університетом м. Ченстохов (Польща).
 12.  

 13. Університетом м. Окаяма (Японія).
 14.  

 15. Механічним факультетом Белградського університету (Югославія).
 16.  

 17. Тольятинським державним технічним університетом (Росія).
 18.  

 19. Чжензянським університетом (Китай).
 20.  

 21. Гомельським Державним університетом ім.. Сухого (Білорусь).
 22.  

 23. Державна установа віщої професійної освіти «Білорусько-Російський університет» (м. Могильов, Білорусь)
 24.  

 25. Таллінським технічним університетом (Естонська Республіка).
 26.  

 27. Варшавський технічний університет (Польща).
 28.  

 29. Вроцлавський технічний університет Польща).
 30.  

 31. Петрошанський університет (Румунія).
 32.  

 33. Політехнічний університет м.Бухарест (Румунія).
 34.  

 35. Британська компанія Delcam plc (Великобританія).

Підтримуються постійні зв’язки з вищими технічними навчальними закладами країн СНД в рамках обміну науково-технічною, навчально-методичною інформацією, спільній участі в міжнародних наукових конференціях та семінарах.